Pravidla a zásady ochrany osobních údajů

1. Registrace

 • Registrace mužů, žen i dětí probíhá elektronicky přes registrační formulář, na nějž odkazují facebookové a webové stránky běhu Podnuselák.
 • Každý účastník je povinen zadat platný e-mail, na který mu budou zaslány informace o aktuálním termínu běhu.
 • Přihlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů osob mladších 16 let provádí rodič dítěte, který při registraci zadá svou e-mailovou adresu a jméno a příjmení svého dítěte.
 • Odesláním registračního formuláře dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů (popř. osobních údajů svého dítěte) pro účely registrace a tvorbu startovních a výsledkových listin a pro další informování související s během Podnuselák.
 • Registrací účastník souhlasí s pravidly běhu.
 • Ve výjimečných případech může registrace probíhat přímo na místě běhu. Souhlas s účastí bez předchozí elektronické registrace závisí na vůli pořadatelů a kapacitě běhu.

2. Průběh běhu a měření času

 • Každému účastníku je před startem přiděleno startovní číslo.
 • Start všech běžců probíhá současně.
 • Děti mladší 16 let mohou absolvovat trasu o délce 2,5 km („dětský“ okruh), děti starší 15 let, zájemci z dětí do 15 let a dospělí běžci absolvují dvě kola trasy o celkové délce běhu 5 km.
 • Rodič může doprovázet své dítě a absolvovat trasu o délce 2,5 km, v tomto případě se zaznamenává pouze výsledek dítěte.
 • Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.
 • Měření času probíhá pomocí časomíry se zaznamenáváním mezičasů.

3. Výsledky a vyhlášení

 • On-line výsledky s naměřenými časy budou v průběhu dne běhu, případně dle možností organizátorů v nejbližším možném termínu, dostupné na webových stránkách běhu Podnuselák, fotografie z běhu pak na facebookové stránce běhu Podnuselák.
 • Výsledky jsou vyhlašovány v kategoriích: okruh 5 km (podkategorie „ženy“, podkategorie „muži“), okruh 2,5 km.

4. Další ustanovení

 • Účastník běhu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při běhu.
 • Účastník běhu musí respektovat pokyny organizátorů.
 • Účastník běhu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
 • Účastník běhu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům běhu.
 • Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se během. Pořadatel neručí za odložené věci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a propozicích.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na facebookových, příp. webových stránkách běhu Podnuselák bez předchozího upozornění.
 • Za děti mladší 18 let odpovídá v rozsahu předchozích bodů jejich zákonný zástupce.
 • Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny.

Ochrana osobních údajů

 • Spolek Probuďme Nusle zpracovává v souvislosti s během Podnuselák osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa účastníků (event. e-mailová adresa rodičů dětí mladších 16 let), prvky identity zjistitelné z fotografie.
 • Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů, popř. osobních údajů svého dítěte mladšího 16 let.
 • Správce údajů má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu třetím osobám.
 • Jméno, příjmení a e-mail zpracovává správce pro evidenci účastníků v soutěži a pro vyhlášení výsledků.
 • E-maily jsou dále zpracovávány za účelem komunikace s účastníky, informování o novinkách a aktualitách v soutěži a pozvání na další běhy. Souhlas s informováním o novinkách týkajících se běhu lze kdykoliv odvolat na e-mailové adrese spolek@probudmenusle.cz.
 • Během akce může dojít k pořízení fotografií, popř. videozáznamů, a to za účelem informovat o proběhnuvší akci širší veřejnost a zveřejnit je na sociálních sítích a webových stránkách, popř. v propagačních materiálech. Primárním úmyslem v tomto případě není zpracování osobních údajů účastníků. V případě žádosti účastníka (a je-li to fyzicky možné) lze pořízený záznam odstranit.
 • ·Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků pro informování o běhu a pozvánky na další termíny běhu uděluje účastník na dobu jednoho roku od své poslední účasti na běhu, popř. až do odvolání svého souhlasu.

Pořadatel

 • Pořadatelem Běhu Podnuselák je spolek Probuďme Nusle z. s., U Družstva Ideál 1133/23, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 06242839.